Audio: Ijoba Orun By Lara George

share on:
Loading Add
Download Audio: Ijoba Orun By Lara George

Ijoba orun, lere onigbagbo o Ma jen kuna baba, mu mi dele o Ki n ma ku sajo, bii eefin Mu mi dele Owo ti mo ni Ko le mu mi dele o Moto ti

Download

Suggested Gospel Music