Tag: faith telfim

faith-telfim Nigerian Hausa singer
2015 views

CHORUS Zamu raira wakar yabo Zamu girmmama sarkin sarakuna Alheri ya tabata ga masu bege da bangaskiya VERSE...